Bao thư / Tiêu đề

Bao Thư / Tiêu đề kích cỡ được thiết kế rất đa dạng tùy theo điều kiện sử dụng, nhưng thường là nhỏ gọn vừa phải để dễ dàng cầm trên tay hoặc cất vào túi. Xin giới thiệu một số khổ bao thư thông dụng hiện nay:

Bao thư nhỏ khổ in 12 x 22 cm | Bao thư trung 16 x 23 cm | Bao thư lớn 25 x 35 cm

Bao thư 12 x 22

Bao thư 12 x 22

Bao thư 12 x 22